• RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

No public Twitter messages.

Popular Posts

Jeftine avionske kar

Često me ljudi pitaju da ju pojasnim kako to ja ...

Prednosti i strahovi

Brojna poduzeća i obrtnici shvatili su kako je unosno ulagati ...

Kako od jedne kune s

Teska vremena mili narode, i svi nekako jedva sklopimo taj ...

Kako uštedjeti i mi

1. Kontrola Prvi savjet kojega se možete pridržavati je svakako imati ...

Zašto je Marija Lug

Do današnje objave u Politika Plus, Mariju Lugarić mediji su ...

Danas je točno dvije godine kako je Hrvatska izabrala Kukuriku koaliciju, Plan 21 i promjene. U ovome tekstu neću analizirati rad Vlade Republike Hrvatske od 2011. do 2013. godine, nego izbornu kampanju na društvenim mrežama Facebook i Twitter koja je provedena u razdoblju mjesec dana ususret izbora 2011. godine. Ova tema ujedno je prvi znanstveni rad obranjen na temu izbornog online marketinga putem društvenih mreža u Hrvatskoj pri Fakultetu političkih znanosti, Zagreb.

Kukuriku koalicija analiza

Što me potaklo da analiziram kampanju Kukuriku koalicije?

Kukuriku koalicija svojevrsan je fenomen u novijem dobu hrvatske povijesti.Sam naziv Kukuriku koalicija, što upućuje na buđenje pojavio se kao takav 2011. godine, i sigurna sam da se nikada više neće ponoviti. Zašto? Upravo iz razloga što da bi se koalicija isto zvala, mora se pojaviti iznova u istom sazivu. U povijesti će sigurno ostati zabilježen iz razloga što drugi puta dolazi do promjene vlasti u novijoj povijesti Republike Hrvatske.

Hrvatska je zemlja uspavanih potencijala, mi smo se okupili da ih probudimo.
Zato se zovemo Kukuriku koalicija.

Izbori 2011. godine

Izbori 2011. godine i izborna kampanja koja im je prethodila specifični i važni su iz nekoliko kuteva promatranja. Hrvatska se nalazi na kraju pristupnih pregovora za pristupanje Europskoj uniji. Svijest o suzbijanju i razotkrivanju koruptivnih radnji i aktera doprla je u sve slojeve društva čime raste nezadovoljstvo građana cjelokupnom situacijom u državi, te ono raste iz dana u dan. Uslijed slabljenja tradicionalnih medija (televizija, radio i tisak) i naglog razvoja novih medija, društvene mreže čiji broj korisnika i popularnost u ovome periodu vrtoglavo raste, ističu se kao idealan kanal za političku kampanju. Koalicija je izbornu kampanju primarno temeljila na online komunikaciji putem društvenih mreža Facebook i Twitter. Moj diplomski rad prvo je istraživanje koje se bavi korištenjem društvenih mreža u svrhu izborne kampanje u Hrvatskoj. Kroz tri istraživačka postupka analizirano je koliko i kako se objavljivalo na društvenim mrežama u razdoblju mjesec dana prije izbora, 4.11.-4.12.2011. Cijeli rad pročitaj ovdje Internet je posebno mjesto putem kojega se može svakodnevno ispitivati stav javnosti i slati poruke kroz različite forme komunikacije, a upravo na tome kanalu Kukuriku koalicija je usmjerila svoju kampanju 2011. godine.Uslijed slabljenja tradicionalnih medija (televizija, radio i tisak) i naglog razvoja novih medija, društvene mreže čiji broj korisnika i popularnost u ovome periodu vrtoglavo raste, ističu se kao idealan kanal za političku kampanju. Tada je bilo potrebno prepoznati trenutak u kojemu se kampanja mora prilagoditi novoj komunikacijskoj okolini. Na lokalnim izborima koji su uslijedili nakon ovih već je zaživio ovaj trend. Usmjerenost prema online promidžbi zasigurno je utjecalo na snižavanje cijene zakupa medijskog prostora u tradicionalnim i elektroničkim medijima. Ono što se u ovome trenutku pokazalo kao prednost društvenih mreža u odnosu na ostale vrste oglašavanja, osim niže cijene, jest dostupnost i selektiranost prema dobi, spolu, stupnju obrazovanja, mjestu stanovanja i slično. Publika koja je u izbornoj kampanji putem društvenih mreža bila u fokusu su mladi i obrazovani ljudi koji žele promjene.

Stanje u Hrvatskoj ususret izborima i financiranje izborne kampanje

Hrvatska se nalazi na kraju pristupnih pregovora za pristupanje Europskoj uniji. Svijest o suzbijanju i razotkrivanju koruptivnih radnji i aktera doprla je u sve slojeve društva čime raste nezadovoljstvo građana cjelokupnom situacijom u državi, te ono raste iz dana u dan. U međunarodnom kontekstu Hrvatska se sprema za pristupanje Europskoj Uniji, te je istovremeno pogađa svjetska gospodarska kriza. Međunarodna kriza čini nacionalne i unutarnje probleme još ozbiljnijima. Inozemni i javni dug Hrvatske u rujnu, 2011. godine iznosio je 152,7 milijardi kuna.
Osim toga, u 2011. godini izmijenjen je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kojim je predviđeno smanjenje proračunskih troškova za parlamentarne političke stranke. Dosadašnjih 0,056 posto ostvarenih proračunskih sredstava Republike Hrvatske, od 2011. godine smanjeno je na 0,050 posto, što je istovremeno smanjilo i iznose koje je pojedinac ili pravna osoba mogu donirati poličkim strankama ili kandidatima. Zasigurno ove promjene utjecale su na formiranje strategije izborne kampanje Kukuriku koalicije, koja je od samoga početka bila usmjerena prema online kanalima, a tek u drugoj fazi prema outdooroglašavanju (plakati) i televizijskim spotovima koji zahtjevaju puno veća ulaganja. SDP je na promidžbenu kampanju na parlamentarnim izborima 2011.godine potrošio oko 10,7 milijuna kuna, HNS (2,6 milijuna), IDS (598 tisuća kuna) i HSU (319.110 kuna) – Cijene kampanje Kukuriku koalicije iznosila je oko 14,2 milijuna kuna.

Stanje svijesti – kolektivno nezadovoljsto i želja za promjenom

Istraživanja javnog mnijenja prije početka izborne kampanje pokazuju da postoji većinska suglasnost kako se nakon osam godina vladavine HDZ-a, promjene mogu očekivati, te da postoji velika razlika između dva politička bloka. Kukuriku koalicija na samom početku kampanje ima veliku potporu javnosti. Rezultati terenskog istraživanja koje je od 18. do 29. studenoga 2011. godine za Večernji list, Media servis i Novu TV provela agencija Ipsos Puls na 4171 ispitaniku, pokazali su kako Kukuriku koalicija u drugoj polovici studenog bilježi rejting 42,1%, a HDZ 23,5%. Građani su svakim danom sve nezadovoljniji trenutnim stanjem u državi. Nezadovoljstvo građana “budi” želju za promjenom. Kukuriku koalicija prepoznaje trenutak, te naglasak u svome programu stavlja na buđenje zemlje.

Jednima problem, drugima korist – nezaposlenost i siromaštvo

Velika nezaposlenost i siromaštvo za poslodavce znače manje plaće i pokorne radnike. Ako se naglašavaju problemi, a prikrivaju koristi to smanjuje konflikte među društvenim skupinama. Političari često puta dobivaju potporu u vidu glasova od određene skupine građana sa specifičnim problemom, kojima zauzvrat obećavaju rješavanje problema. U izbornoj kampanji Kukuriku koalicije 2011. godine zabilježena je konstrukcija političkog spektakla kroz isticanje problema, vođa i neprijatelja. Najčešći problem koji se spominje je pitanje nezaposlenosti, ali se tijekom kampanje putem društvenih mreža pažnja usmjerava i na specifične probleme npr. kašnjenje vlakova i slično. Prazna obećanja poput “Kada mi dođemo na vlast vlakovi neće kasniti” tada su među korisnicima društvenih mreža stjecala dobar i pozitivan odaziv, no danas smo svjesni da vlakovi i dalje kasni, a broj nezaposlenih je veći nego ikada.

Pakiranje politike ili dobro upakirana izborna obećanja

Rimama uspjeli prodati proizvod, na uštrb kvalitete

Pakiranje politike putem društvenih mreža Facebook i Twitter odvijalo se kroz cjelodnevna javljanja sa lokacija na kojima su održavani skupovi Kukuriku koalicije diljem Hrvatske. Objave su oblikovane tako da se neprestano pojavljuju lako pamtljive udarne poruke i lako pamtljive slike, dok zbiljskog sadržaja u objavama nema. Kukuriku koalicija naglašavanjem kako su neprestano dostupni onima koji ih prate online, te time pozitivno utječu na svoj politički imidž. Kathleen Jamieson ističe kako stvaranje slogana i slika koje se mogu lako prepoznati i probaviti je je jedna od namjera pakiranja politike. Stranački oglasi mogu dizajnom ili sami po sebi postati dijelom vijesti jer izazivaju određenu političku kontraverzu, no kakva god bila njihova struktura, oni potiču niz asocijacija koje kristaliziraju političku reakciju. Sve veća potreba za pakiranje politike se vidi i zbog dealignmenta, odnosno opadanja stranačke identifikacije birača. U trenutku kada odanost stranci opada, imidž postaje važniji u određivanju stranačke preferencije. Iz toga razloga stranke se više ne mogu u potpunosti oslanjati na stranačke opredjeljenost i odanost birača, nego se trebaju upakirati. Političarima u tome pomažu stručnjaci koji su kreirali kreativne i privlačne oglase, te ih pripremali za javne nastupe. Kukuriku koalicija je za ovu izbornu kampanju angažirala agenciju Brlog kojoj je za kampanju dodjeljena nagrada MIXX, dok je Kukuriku koalicija nagrađena povjerenjem građana. Niti političari niti stručnjaci nisu ponudili rješenja postojećih problema, ali su u rimama uspjeli prodati proizvod, na uštrb kvalitete.

Promjena percepcije komuniciranja između građana i politike

Zadovoljeni svi tehnički uvjeti za dvosmjernu svakodnevnu komunikaciju

Građani su tradicionalno pasivni primatelji političkih informacija koje dobivaju preko novina, radijskih postaja i televizije. Dugo vremena građane se smatralo potrošačima tih političkih informacija. Internet i društvene mreže mijenjaju potpuno ovu percepciju, te omogućavaju ljudima da budu uključeniji i da djeluju uzajamno sa političkom sferom. Elektronička demokracija omogućava ljudima da putem interaktivne tehnologije izraze svoje mišljenje o određenim pitanjima, mogu se informirati o javnoj politici vlade i pitati svoje predstavnike što ih zanima. Ovim ponovno dolazimo do “aktivnih i učinkovitih građana iz demokratskog sna”. Elektronička demokracija putem društvenih mreža nudi mnoga rješenja poput otvaranja mogućnosti sudjelovanja svim korisnicima interneta. Istovremeno nudi političarima mogućnost da “osluškuju” i analiziraju stavove građana koje im šalju putem mreže, što je u ranijim vremenima bilo teško ostvarivo. Blumler i Gurevitch tvrde: “Mediji mogu slijediti demokratske vrijednosti samo tako da budu sukladni s društveno-političkom situacijom i gospodarskom okolinom u kojoj djeluju. Aražmani političke komunikacije slijede obrise i preuzimaju sredstva iz društva kojega su dio” U obzir treba uzeti da je ova teorija postavljena početkom devedesetih godina kada se još bilo upitno hoće li se moći uspostaviti sve tehničke mogućnosti za razvoj novoga pojma demokracije. Iz današnje perspektive može zaključiti da su svi tehnički uvjeti za integraciju političkih teorija u svakodnevnu komunikaciju sa građanima zadovoljeni. Kukuriku koalicija je u izbornoj kampanji 2011. godine uspješno iskoristila potencijal dviju društvenih mreža Facebook i Twitter kako bi se obratiili građanima putem ovih brzorastućih platformi.

Glavni ciljevi istraživanja

Cilj analize izborne kampanje je: utvrditi učestalost, rasprostranjenost i domet komunikacije koju je Kukuriku koalicija usmjeravala prema građanima kroz društvene mreže Facebook i Twitter,dokazati kako se informacijska revolucija proširila u hrvatsku političku sferu djelovanja, kroz društvene mreže. Razvojem društvenih mreža razvila se i zajednica koja upravlja zajedničkim resursima kroz kolektivno djelovanje volontera i sudionika na društvenoj mreži. Oni su kombinacija korisničke podrške, marketinga i odnosa sa javnošću. Cilj istraživanja je dokazati kako su društvene mreže potakle političku angažiranost i sudjelovanje u online aktivnostima, te utvrditi kakve slike o sebi je Kukuriku koalicija željela prezentirati građanima. Dan je pregled o ponašanju i interakciji korisnika koji su sudjelovali u izbornoj kampanji putem društvenih mreža. Primjenjene su istraživačke metode: analiza diskurza, kvantitativna analiza sadržaja i anketa među korisnicima društevnih mreža. Jedinica analize kod analize diskurza i kvantitativne analize sadržaja su objave na Facebooku i Twitteru tijekom razdoblja od 30 dana prije izbora,4. studenog do 4. prosinac 2011. godine. U ranijim izbornim kampanjama u Hrvatskoj društvene mreže se nisu koristile u svrhu izbornog marketinga. Ovo istraživanje može poslužiti za usporedbu u budućim izbornim nadmetanjima putem društvenih mreža.

Rezultati i zaključci

Facebook

Istraživanjem je utvrđeno da se tijekom kampanje argumentirano nastojalo ukazati kako Vlada RH na čelu sa Jadrankom Kosor više nije u stanju voditi zemlju te da je stanje u državi sve gore. Analizom diskurza želi se objasniti na koji način su ti argumenti prezentirani, što se pojedinačnim objavama putem društvene mreže Facebook zapravo htjelo postići, te kakvu sliku stanja u hrvatskoj politici i državi stvara Facebook kampanja.

Kvantitativnom analizom sadržaja utvrđeno je da je u razdoblju od 30 dana,(4.studenog do 4. prosinca 2011. godine), i 28 dana izborne kampanje, obzirom da su 3. i 4.prosinca obuhvaćeni izbornom šutnjom, te nije bilo objava na društvenoj mreži Facebook postavljeno 217 različitih objava. Na Facebooku postoji mogućnost objave u 6 različitih kategorija: link, status, fotografija (ili galerija fotografija), pitanje, share (dijeljenje nekog sadržaja sa weba) i video. Kukuriku koalicija je tijekom 30 dana na Facebooku postavila 124 objave fotografije, 45 video materijala, 32 linka, 8 podjela sadržaja (share), 6 statusa i 2 pitanja.

Dinamika objava

Opći tok analiziranih objava koji se može opisati u trideset dana kampanje vođene putem Facebooka prilično je dinamičan. Analizirano je ukupno 217 objava, što je u prosjeku više od sedam objava dnevno. Dvostruko veći broj objava dnevno od onoga što profesionalni standardi nalažu je logičan broj obzirom da se radi o izbornoj kampanji sa uračunatim rizikom da su objave korisnicima napadne, te da će iz toga razloga jedan dio korisnika odustati od praćenja kampanje. Obzirom da su ovu dinamiku objava zatekli kao postojeće stanje, te da su se zajednici pridružili u trenutku kada je izborna kampanja bila u središtu zbivanja. Kao glavne točke, koje se mogu promatrati kao točke sužavanja prikazani su politički skupovi i fotografije uživo sa istih. Posebnost ovakvih objava je u teoriji političke dramatizacije. Bennett navodi: “Politička dramatizacija je upotreba simbola u kontroliranim uvjetima prenošenja poruke. Postoji scenarij koji uključuje aktere, vrijeme i dinamiku djelovanja. Važno je da se djeluje u situacijama kada građani nemaju mogućnost provjere činjenica. Kad je situacija neizvjesna, kad je prisutno emocionalno uzbuđenje i kad postoji velika potreba za razumijevanjem, a mogućnost provjere informacija je mala, upravo tada je mogućnost manipulacije simbolima najveća. Kreatori političke zbilje vole jednostavne činjenice i jasne interpretacije kako bi se smanjile nejasnoće.” Cjelokupna kampanja putem Facebooka opisana je kao proputovanje kroz Hrvatsku u kojoj se predstavnici Kukuriku koalicije susreću sa građanima. U svakom od mjesta koje posjećuju ističu kako postoji prostor za rast i razvoj sredine, te kako će koalicija raditi na tome kada dođu na vlast. Završetak kampanje događa se na središnjem skupu u Zagrebu, 2. prosinca, koji se odvija u sličnome tonu kao svi prethodni skupovi.

Glavne kritike, argumenti, teorije i slike

U kampanji Kukuriku koalicije iznesena je kritika vlasti u formi komentara u rimi. Tezu je moguće potrkrijepiti sa nekoliko primjera: Naš je posao osigurati vaš posao, Izvoziti ideje, a ne pametnu mladost, U plusu tri plaće, a ne u minusu da ti se plače, Visoku nezaposlenost zamijeniti visokim BDP-om, Dug život, a ne život na dug, Besplatno školstvo za bolje vodstvo, Pošteno odrađeno, pošteno plaćeno, Život pun znanja, a ne znanje puno rupa , S diplomom u ruci, posao u struci, Političari u Saboru, a ne u Remetincu i slično. Kampanja je obilježena igrom riječi, dvosmislenim i kontradiktornim izjavama, bez jasnih optužbi, ali sa velikim brojem nejasnih poruka. Glavne kritike ove kampanje su usmjerene na nezaposlenost, problem u gospodarstvu, manjak rješenja za manje sredine i mlade. Kukuriku koalicija sebe i zajednicu opisuju spremnom za promjene i voljnom za poboljšanje stanja u državi. Ističu kako će voditi poštenu i reprezentativnu politiku. Građane žele uključiti kako bi svi mogli sudjelovati i pritom “zasukati” rukave. Slika koju stvaraju o sebi tijekom kampanje prikazuje ih kao “neproglašene pobjednike”. To se manifestira u formuli u kojoj su na političkim skupovima slagane izjave “Mi kada dođemo na vlast ćemo…”, te na taj način sebe neposredno indirektno proglašavaju pobjednicima, prije izbora. Ovakav stav vjerovatno je proizišao iz velike prednosti koju Kukuriku koalicija ima prema ispitivanjima javnog mnijenja. Razlog su vjerovatno skandali i korupcijske afere koji su isplivali u javnos u vrijeme vladavine HDZ-a. Glavni argument koji se provlači kroz cijelu kampanju je da Hrvatsku treba probuditi, a Kukuriku koalicija za to ima plan. Gotovo na svakoj dnevnoj objavi isticano je uz obavezni pozdrav u dobrom raspoloženju, da koalicija ima plan za svaki dan. Trenutno stanje opisuju kao “gorčinu” koju treba prekinuti, i provesti Plan 21. Opis ovoga stanja i slični njemu će se analizirati u sljedećem poglavlju. Kampanjom žele istaknuti kako su spremni za nove vidove kontakata sa građanima.

Opće slike o funkcioniranju države i društva

Objave na Facebooku prate Kukuriku koaliciju na putovanju kroz Hrvatsku. Slike koje se stvaraju opisuju srdačne dočeke u malim i velikim mjestima na kojima uživaju veliku podršku građana za nadolazeće izbore. Mala mjesta spominju u kontekstu kako svako mjesto zaslužuje šansu. U obilasku gradova poseban je naglasak stavljen na uspješne tvrtke i obiteljska poduzeća koje su reprezentativan model rasta i zapošljavanja. Posebnu kritiku stavljaju na gospodarstvo bez kojega nema novih radnih mjesta. Recesiju, koja je u Hrvatskoj trajala duže nego igdje drugdje, nazivaju hrvatskim izvoznim proizvodom. Građanima ističu kako svatko u Hrvatskoj treba imati jednake šanse. Hrvatsku žele učiniti lijepom i uspješnom zemljom na koju će svi biti ponosni. Od građana traže povjerenje, kako bi zajedno sa njima donosili odluke. Pozivaju birače da budu dio jedinstvene i nove priče koja će stvoriti promjene. Sebe predstavljaju kao borce za povjerenje građana i imaju ljude koji će zemlju voditi. Od prvoga dana kampanje pozivaju građane na buđenje, sudjelovanje, komentiranje, postavljanje pitanja, na koja će oni dati brzi odgovor. Politiku aktualne vlasti opisuju kao onu koja utjeruje strah i vodi državu loše i nepošteno. “Hrvatska je bolja od svoje Vlade. Bitno je tko vodi državu, danas više no ikad”. – istaknuo je Zoran Milanović na predizbornom skupu u Slavonskom Brodu. Stanje u državi opisuje kao sivilo iz kojega se treba izvući, a građane pozivaju da izađu iz prosječnosti. Izlazak na biralište opisan je kao šansa koja se ne smije propustiti. Poruke koje šalju su često nejasne i trivijalne, te ciljaju na specifičnu grupu interesa npr. “Kada mi dođemo na vlast, vlakovi neće kasniti”. Ovu kampanju nazivaju kampanjom “buđenja srca” i kampanjom samopoštovanja, što je na društvenim mrežama pozitivno prihvaćeno. Osim pozivanja na srce i razum, mole građane da im vjeruju i da ne nasjedaju.

Najvažnije bipolarne opreke kao izrazi potrebe za političkim promjenama

Kampanja nije bila usmjerena na kritiku aktualne vlasti, koliko na želju da se naglasi kako bi to Kukuriku koalicija radila bolje te kako je spremna za preuzimanje vlasti. Vladajuće se kroz kampanju spominje samo u vidu bipolarnih opreka, u kojima se aktualna vlast ne oslovljava sa HDZ, nego ih se oslovljava sa “oni”. Želja za promjenama koja se neprestano ističe ujedno je kritika vladajućih. Bipolarne opreke koje se pojavljuju mogu se analizirati samo iz perspektive Kukuriku koalicije obzirom da je predmet analize kampanja, a ne rasprava u kojoj sudjeluju dvije strane. Kukuriku koalicije kako ukoliko preuzmu vlast neće smanjivati socijalna prava, plaće i mirovine, te da će otvoriti nova radna mjesta. Oni će voditi poštenu politiku, dok aktualna vlast nije vodila poštenu politiku. Aktualnu vlast optužuju da je korumpirana i nesposobna. Ovaj opis nije istknut na način da se spominje HDZ, nego se ističe da smo mi (Kukuriku koalicija) oni koji se razlikujemo po tome što imamo poštene ljude. Sebe ističu spremnima i voljnima za poboljšanu komunikaciju sa građanima, dok aktualna vlast nije pokazala volju za direktnom i dvosmjernom komunikacijom. Aktualnu vlast opisuju kao nedovoljno transparentnu, jer još nije spremna informacije o svome djelovanju objavljivati putem društvenih mreža. Koalicija je spremna pružiti pomoć obrtnicima, te istaknuti pozitivne primjere hrvatskih tvrtki, dok vladajući takve ne ističu. Posebno ističu kako žele ukinuti povlaštene mirovine, koje aktualna vlast podržava, i time uskladiti primanja povlaštenih se realnim troškovima života. Aktualnu vlast treba zaustaviti u “proizvodnji korupcije” prije nego bude potrebno “zbrinjavati otpad”. Ovom oprekom žele istaknuti kako je aktualna vlast korupciju sanirala represivnim mjerama i pravosudnim sustavom, dok će koalicija kada dođe na vlast rješavanje korupcije temeljiti na prevenciji i sustavnim rješenjima za otklanjanje uzroka. Rješavanje korupcije u hrvatskom društvu smatraju temeljnim preduvjetom za razvoj zdravog društva. Žele državu reda i discipline, a aktualnu vlast optužuju za trikove i zastrašivanje. Na splitskoj Rivi istaknuto je kako su na njoj ostavljena lažna obećanja i dvostruka mjerila od aktualne vlasti, a Kukuriku koalicija ih neće lagati, nego će građanima reći istinu. Pozivaju građane da biraju one koji se neće skrivati iza drugih, pritom misleći na aktualnu vlast. U kampanji je spomenuto 80 milijuna kuna koje je aktualna vlast (HDZ) podijelio pod sumnjivim okolnostima, te obećavaju kako kada budu na vlasti od javne nabave neće praviti “privatne zabave”. Državu žele voditi ka putu prema uspjehu, a odmaknuti se od straha od izazova. Ističu kako oni mogu griješiti, ali ne žele građane varati.

Najčešće korištene riječi i fraze u kampanji na Facebooku

Kroz 217 objava u 30 dana, najčešće korištene riječi u objavama su bile Kukuriku – 115 puta, Zoran Milanović – 89 puta, Plan – 68 puta, te koalicija i promjene – 37 puta. Često korištene riječi, ponavljane više od 20 puta su: dan,vrijeme, promjene, aktualno, skup, izbori, Hrvatska. Analiziranjem objava u širom kontekstu obuhvaćeno je korištenje fraza, koje sadrže do 5 riječi. Najčešće korištene fraze su: „Plan za novi dan“ – 22 puta, „Novi dan za Kukuriku“ – 13 puta , „Vrijeme je za nova pravila“ – 12 puta i „Aktualno vrijeme za Kukuriku“ – 6 puta. „Izađite na izbore i glasajte“ – 5 puta, „Glasajte za promjene“ – 5 puta.

Domet objava

Kukuriku koalicija na Facebooku vodila je vrlo uočljivu i zapaženu kampanju. Tijekom kampanje ostvareno je preko 7,9 milijuna plaćenih impresija koje su bile dometa 800 tisuća korisnika aktivnih na društvenoj mreži minimalno jednom u tjednu. 55% aktivnih korisnika Facebooka u Hrvatskoj bili su obuhvaćeni izbornom kampanjom Kukuriku koalicije na Facebooku. Ove brojke ne predstavljaju broj korisnika koji su pratili ovu stranicu tijekom kampanje, nego svih onih koji su preko prijatelja uočili pojedinu objavu. Svaki put kada je neki od korisnika Facebooka podijelio, komentirao ili označio sa „sviđa mi se“ na pojedinu objavu tijekom kampanje, njegova se interakcija pribrojila u ukupan plaćeni domet kampanje. Tijekom kampanje od ukupne brojke od 36 tisuća korisnika koji su pratili stranice Kukuriku koalicije na Facebooku, njih 27 781 korisnik je započelo pratiti stranicu tijekom 30 dana izborne kampanje dakle iza 4. studenog. Drugim riječima 77% korisnika počelo je pratiti Kukuriku koaliciju na Facebooku mjesec dana prije kampanje, bez obzira što su stranice bile otvorene i predstavljene 15.rujna. Najveći broj njih stranicu je počelo pratiti pretposljednji dan kampanje 1. prosinca, 2980 korisnika. 3238 korisnika tijekom kampanje prestalo je pratiti stranice Kukuriku koalicije, a najviše njih odlučilo se odjaviti 2.prosinca kada je nastupila izborna šutnja, ukupno 298 korisnika.

Broj plaćenih i neplaćenih impresija

Vrlo bitno je istaknuti koliki je broj korisnika koji su došli do stranice putem oglasa, i onih koji su pristigli samostalno, jer se na ovaj način mjeri efikasnost oglasa i uspješnost kampanje. Ranije u tekstu naglašeno je kako je u kampanji generirano 7,9 milijuna plaćenih impresija, dok je broj impresija koje nisu plaćene tek 400 tisuća. Najbolje će razliku predočiti grafikon koji prikazuje impresije prema pojedinom danu kampanje. Iz grafikona možemo zaključiti kako je plaćeno oglašavanje bilo isključeno osim u dane izborne šutnje, što je očekivan postupak, i 25. studenoga. Razlog prestanka oglašavanja na ovaj dan nije poznat.

impresije

Twitter

U hrvatskim okvirima se Twitterom služi 19 050 korisnika, od kojih je broj aktivnih korisnika – dakle onih koji objave barem jedan tvit mjesečno 7 100.Ovi se podaci o broju korisnika odnose na 2011. godinu kada se odvijala izborna kampanja Kukuriku koalicije na Twitteru. Prema istraživanju iz veljače 2013. godine u Hrvatskoj je 51 986 Twitter korisnika od kojih je 14 743 ih mjesečno aktivno. Broj korisnika Twittera u Hrvatskoj od 2011. godine je porastao za 114%, ali i dalje zaostajemo za europskim i svjetskim trendovima.

Hrvatski političari vrlo brzo priključuju međunarodnom trendu. Poseban naglasak ovdje treba staviti na tadašnje zastupnike u Hrvatskom Saboru iz redova SDP-a i sadašnje zastupnike Kukuriku koalicije. Ranije sam pisala o tome. Analizom broja objavljenih poruka na ovoj mreži,koliko ljudi prati njihove komentare svakodnevno i sa koliko ljudi su ostvarili interakciju, došlo se do zaključka da 80% svih objava dolaze iz smjera Kukuriku koalicije. Kukuriku koalicija na dan 10. studenog 2011. godine na ovome kanalu nije imala konkurente niti iz jedne parlamentarne niti neparlamentarne stranke. Moglo se uočiti nekoliko otvorenih Twitter računa, koji se nisu aktivno koristili. U tome trenutku najaktivnija saborska zastupnica na Twitteru iz redova SDP-a je Marija Lugarić (@marija_lugaric), sa 15467 objava (tvitova) i 2426 pratitelja, a najaktivniji saborski zastupnik je Daniel Mondekar (@daniel_mondekar), sa 2899 objava i 1248 pratitelja. Kukuriku koalicija u tome trenutku ima otvoren Twitter račun @kukuriku, 1460 objava i 1066 pratitelja. Političke stranke u Hrvatskoj predizbore 2011. bile su vrlo slabo zastupljene. Otvoren Twitter račun imale su sljedeće stranke: SDP (@SDPHrvatske), HNS (@HaeNeS_), HDSSB (@HDSSBhr), IDS (@IDSDDI) i HSLS (@HSLShr). Najpopularnija politička tema u Hrvatskoj je #politikaHR, unutar koje se unutar deset mjeseci 2011. godine raspravljano na 113 različitih tema, a dosegla je u ovome razdoblju do 36 903 pratitelja. Vrlo popularne teme su: #izboriHR – praćenje događaja vezanih uz izbore, #prosvjed – praćenje događaja vezanih uz prosvjede u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima,#nu2 – praćenje gostiju u emisiji Aleksandra Stankovića “Nedjeljom u dva”, #saborHR – praćenje događanja vezanih uz Hrvatski Sabor i zastupnike u Saboru.

Ključ društvene mreže Twitter nije velik broj korisnika, nego mali broj, ali utjecajnih korisnika. Twitter svakodnevno koristi veliki broj novinara, stručnjaka iz područja odnosa s javnošću, političara, medijskih ličnosti, informatičara, sportaša i drugih osoba koje imaju utjecaja u medijima. Jednostrano “praćenje” putem Twittera omogućava nerecipročne odnose i prenošenje komunikacije, te time Twitter može vrlo lagano neke osobe pretvoriti u slavne osobe. (Simonovski, 2012:31)

Građanima može poslužiti kao alat za direktno obraćanje političarima, Vladi ili kompaniji. Političarima pruža mogućnost obraćanja kroz kratku formu, ali dovoljnu da prenese misao. Političari mogu informaciju direktno poslati prema građanima, bez prenošenja poruke putem medija. Prednost ove društvene mreže leži u tome što je ažurna i dostupna svakome. Twitter se može osmisliti za korištenje samo u vrijeme izborne kampanje, ili korištenje svakodnevno. Ova društvena mreža stvara dodanu vrijednostu oba smjera, a kod pojedinih političara jača profil i pozitivno utječe na imidž. No, može se dogoditi da im korištenje Twittera našteti.

Online team Kukuriku koalicije tijekom izborne kampanje okupio je mnoge stručnjake iz ICT područja, što je rezultiralo prvim političkim okupljanje domaćih tviteraša pod nazivom #KukurikuUP. Održan je 16. studenog 2011. u prostorijama mjesne zajednice Zapruđe, gdje je 50-ak tviteraša imalo priliku postavljati pitanja Zoranu Milanović, kandidatu za premijera i Darku Parić iz Kukuriku koalicije. Virtualna komunikacija se preselila uživo kako bi se zajedno s čelnicima Kukuriku koalicije donijeli zaključci na temu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje su od važnosti za razvoj Hrvatske. Važnost ovoga događaja leži u tome što je to prvi održani susret političara sa građanima na inicijativu pokrenutu na društvenoj mreži Twitter.

Twitter profil Kukuriku koalicije nakon izbora je zatvoren. Nastavno na #KukurikuUP, održan je prvi #VladaUP susret dužnosnika 12. saziva Vlade Republike Hrvatske sa članovima društvene mreže Twitter u prostorijama Ministarstva uprave. Vlada Republike Hrvatske u prvih 50 dana od dana stupanja na vlast (23.prosinca 2011.) uspjela je pridobiti 18 940 korisnika na društvenoj mreži Facebook i 6 000 korisnika na društvenoj mreži Twitter. (Socialnumbers, 2012). Koalicija je za ovu namjenu nakon izbora otvorila profil @VladaRH te je godinu dana nakon proglašena najkomunikativnijom Vladom na Twitteru u svijetu. Istraživanje Twiplomacy obuhvatilo je ukupno 264 Twitter računa vlada i šefova država sa šest kontinenata, a provela ga je Burson-Marsteller agencija. Istraživanje je pokazalo kako je hrvatska Vlada među najkomunikativnijim vladama u svijetu. Račun @VladaRH prvi u svijetu po broju spominjanja drugih korisnika (tviteraša) u svojim tvitovima dok joj je treće mjesto u svijetu pripalo po broju odgovora na pitanja. Istraživanje je pokazalo da omjer informacija i odgovora na pitanja @VladaRH iznosi 51% naprema 49%.

O čemu se tvitalo u kampanji?

Analizirani diskurz kampanje Kukuriku koalicije vođene putem Twittera sadržajno se uvelike razlikuje od kampanje na Facebooku iz razloga što su analizirane objave na Facebooku odvojene od komunikacije sa građanima, dok je na Twitteru u svaku pojedinu objavu tj. “tvit” uključena i komunikacija sa građanima. Tehnički je tako na Twitteru postavljeno, te se ne mogu analizirati one objave koje uključuju komunikaciju s građanima od općih objava. Analizom diskurza na Twitteru žele se potvrditi hipoteze koje ističu da je Kukuriku koalicija u preizbornom razdoblju često i mnogo komunicirala s građanima. Svrha ovoga dijela istraživanja je deskripcija šireg konteksta objava na Twitteru i interpretacija šireg stanja u hrvatskoj politici i državi koje se stvara tijekom kampanje. Opsegom je ona kraća, jer se zbog tehničke prirode slaganja objava na Twitteru, ne može u objave staviti mnogo sadržaja.

Kvantitativnom analizom sadržaja utvrđeno je da je u razdoblju od 30 dana (4.studenog do 4. prosinca 2011. godine), i 28 dana izborne kampanje, obzirom da su 3. i 4.prosinca obuhvaćeni izbornom šutnjom te nije bilo objava, na društvenoj mreži Twitter postavljeno 1242 objava (objave ograničene na 140 znakova). Objave je u vrijeme kampanje pratilo 2547 korisnika, što je okvirno 36 posto aktivnih korisnika iz Hrvatske prema podacima izprosinca, 2011. godine. U obzir treba uzeti činjenicu da na Twitteru nije moguće točno odrediti demografske podatke, tako da su vrlo vjerovatno u ovoj brojci uvršteni korisnici iz susjednih zemalja koji se zanimaju za političke prilike u Hrvatskoj. Twitter za razliku od Facebooka nema različitih kategorija objave, nego je svaka objava jedan “tvit”.

Dinamika objava

Analizirano je ukupno 1242 objave što uključuje komunikaciju sa ostalim Twitter korisnicima. U prosjeku je ovo više od 41 objava tj. “tvit” dnevno. Twitter je dinamičnija platforma putem koje komunikacija traje neprekidno, dok je s druge strane podosta ograničena na 140 znakova u kojima se treba iskazati potpuna i jasna poruka. S druge strane ova kratka forma ograničavajući je faktor da se u nekim trenucima prenese cijela poruka. Cjelokupna dinamika kampanje ne razlikuje se uvelike od one vođene na Facebooku. Kampanja na Twitteru također prati Kukuriku koaliciju na proputovanju kroz Hrvatsku.Točke sužavanja su politički skupovi u hrvatskim gradovima. Objave se postavljaju i tijekom putovanja od mjesta do mjesta kroz koja prolaze, a u manjoj mjeri se spominju obiteljska gospodarstva koja u kampanji posjećuju. Dinamiku komunikacije potiče neformalna komunikacija koja je izraženija u kampanji na Twitteru. Povezivanjem sa tradicionalnim medijima na Twitteru kod kojih su gostovali u vrijeme kampanje, ostvarivali su dodatne interakcije i poticali gledatelje i slušatelje da u tome trenutku upale svoje prijamnike i uključe se u program. Emitiranje u pojedinom mediju uživo je praćeno “tvitanjem”, što je dodatno paralelno poticalo raspravu na Twitteru. Online team Kukuriku koalicije se u objavama bazira na citiranju izjava pojedinih političara uživo, u vrijeme političkog skupa. Ostalo vrijeme posvećeno je neformalnoj komunikaciji i odgovaranju na pitanja građana.

Glavne kritike, argumenti, teorije i slike

U odnosu na kampanju Kukuriku koalicije na Facebooku, kritika vlasti je u manjoj mjeri iznošena na Twitteru. Tome doprinosi sužene tehničke mogućnosti Twittera kao platforme na kojoj inicijalno nije predviđeno postavljanje fotografija, premda ih je moguće objaviti. Na Twitteru je manje korištena igra riječi i forma komentara u rimi. Glavne kritike vlasti su da je trenutna vlast dovela državu do stanja u kojem je građanima teško. Argument te teorije je hrvatski inozemni dug koji je dosegao 47 miljarda eura. Aktualnu vladu predstavljaju kao pasivnu, u kojoj članovi Vlade dvije godine “čekaju i gledaju”. Kritiziraju ih da se skrivaju iza drugih. Najčešće kritizirani sektori su zdravstvo i gospodarstvo, koji su predstavljeni kao “zrcalo neuglednosti” koje treba postati zrcalo stručnosti i organiziranosti. U državi se troše velika sredstava koja ne doprinose razvoju. Građane žele uključiti da sudjeluju u donošenju odluka, ali nije pojašnjen način na koji bi mogli sudjelovati. Obzirom da se obraćaju biračina na društvenim mrežama, pretpostavka je da očekuju uključivanje građana putem ovoga kanala. Ističu kako imaju plan za buđenje Hrvatske, kojoj je to potrebno. Trenutno stanje u zemlji opisano je kao “ružan san” kojega treba prekinuti i probuditi se.

Opće slike o funkcioniranju države i društva

Kukuriku koaliciju na putovanju kroz Hrvatsku prate objave u koje korisnicima ove društvene mreže daju slike sa terena. Opće slike koje stvaraju putem Twittera su kako je Hrvatska lijepa zemlja koja bi mogla biti idealno mjesto za život. Poseban naglasak stavljaju na ljepotu krajolika i srdačan doček koji im domaćini pružaju, te skreću pozornost na probleme u gospodarstvu, bez kojega nema radnih mjesta. Od građana traže povjerenje kako bi probudili Hrvatsku. Traže povjerenje i ističu kako su spremni voditi odgovoran posao. Kako bi potakli izlazak građana na izbore teatraliziraju ističući kako je u ovome trenutku, glasački listić jači od metka. Sliku svijeta koju žele podijeliti putem platforme je kako oni na terenu već vide promjene u ljudima oko sebe. Vjeruju da će te promjene nastupiti u politici. Ističu kako je potrebno razmisliti tko uopće može voditi zemlju. Hrvatska ima perspektivu za napredak u godinama koje slijede. Žele Hrvatsku koja će biti prosvijećena i liberalna, a ne pasivna.

Najvažnije bipolarne opreke kao izrazi potrebe za političkim promjenama

Twitter kampanja najviše je usmjerena na komunikaciju sa građanima, a najmanje na kritiku aktualne vlasti. Bipolarne opreke koje se ističu iz potrebe za promjenom vezuju se uz način na koji će voditi zemlju Kukuriku koalicija, u odnosu na aktualnu vlast. Kukuriku koalicija će voditi politiku pravednosti prema svima, dok za aktualnu vlast smatraju da nisu pravedni prema svima. Kukuriku koalicija će ukoliko preuzme vlast od ove zemlje stvoriti bolje mjesto. Oni tvrde kako će voditi poštenu politiku i kako građane neće razočarati. Tvrde kako se aktualna vlast najviše “zaklinje u Hrvatsku”, drugim riječima vjeruje u napredak,dok Kukuriku koalicija tvrdi da su državi upravo oni nanijeli najveće zlo. Kukuriku koalicija se predstavlja kao snažni i pošteni, spremni za vođenje zemlje. Kritiziraju aktualnu vlast da neoprezno troši novce građana, dok razvoj stoji na mjestu. Kritika aktualne vlasti iskazana je za različita razdoblja “Oni dvije godine sjede i gledaju, pasivni su i ne rade ništa” izjavio je Zoran Milanović na skupu u Varaždinu. U drugom slučaju uspoređuju stanje Hrvatske sa utrkom u kojoj je država izgubila osam godina. U trećem primjeru vladavinu HDZ-a objašnjavaju kao dvadeset godina lutanja. Time žele istaknuti da je aktualna vlast godinama izgubljena, a da su oni spremni za preuzimanje vlasti i provedbu političkih promjena. Svoju vladavinu opisuju kao onu u kojoj će građane pitati za savjet te im pružati priliku za sudjelovanje u donošenju odluka. Aktualnu vlast predstavljaju kao onu koja odlučuje u ime građana, bez da se građane pita za mišljenje. Posebno ističu kako žele ukinuti povlaštene saborske mirovine, koje vlast podržava. Građanima žele osigurati posao na kojemu će biti zasluženo plaćeni. Kukuriku koalicija sebe opisuje kao sposobne i obrazovane, dok za aktualnu vlast kažu da je nesposobna ,te da se skriva iza drugih. Aktualnu vlast optužuju da stagniraju na mjestu,a pritom građane upozoravaju da ne “nasjedaju”. Kukuriku koalicija ističe kako su građani izgubili povjerenje u aktualnu vlast jer su zakazali prilikom odlučivanja u korist naroda. Najteže posljedice takvoga vladanja osjetili su građani. Sadašnji trenutak opisuju kao onaj u kojemu se građani ne smiju poskliznuti, nego trebaju izaći na izbore i glasati za promjene.

Najčešće korištene riječi i fraze u kampnji na Twitteru

Kroz 1242 objave u 30 dana, najčešće korištene riječi u objavama su bile izbori – 47 puta, plan – 36 puta, Zoran Milanović – 33 puta, te kukuriku i hvala – 16 puta. Često korištene riječi, ponavljane više od 10 puta su:rezultati,skup, povjerenje, atmosfera,vjerujemo, Hrvatska. Analiziranjem objava u širom kontekstu obuhvaćeno je korištenje fraza, koje sadrže do 5 riječi. Najčešće korištene fraze su: „Imamo plan za novi dan“ – 10 puta, „Dobro jutro“ – 9 puta , „Čekamo službene rezultate“ – 8 puta i „Izađite na izbore“ – 6 puta, „Možete nas pratiti i preko“ – 5 puta, „Drago nam je da“ – 5 puta. Važno je naglasiti da je objava na Twitteru ograničena u 140 znakova, te nije bilo moguće objavljivati dugačke rečenice, što utječe na broj pojavljivanja pojedinih pojmova. Najčešće korištena riječ na Twitteru su izbori. Analizirane su i teme #politikaHR i #izboriHR, više pročitajte u punoj verziji rada.

 

Ako ste došli do ovdje sa čitanjem, zbilja ste ispunili više od mojih očekivanja :) , prvom prilikom častim Vas kavom.

Ukoliko i dalje imate želju pročitati cijeli rad možete to na linku u nastavku:

Be Sociable, Share!